En anmeldelse pga manglende løyve for å kjøre buss

En anmeldelse pga manglende løyve for å kjøre buss