Ørland kommunegrenseskilt

Ørland kommunegrenseskilt

Trafikkskilt som markerer grenseovergang til Ørland kommune langs fylkesvei 710 i Trøndelag.