ANNONSE

Bilder av norske domstoler

Bildegalleri med norske domstoler, både tingretter, lagmannsretter og høyesterett. Bildene kan lisensieres via bildebyrået Mediarkiv.

Tingretten er det første nivået i domstolssystemet i Norge i straffesaker og i praksis også i sivile saker selv om disse i noen tilfeller må behandles i forliksrådet før de kan bringes inn for tingretten. Tingretten dømmer både i straffesaker og i sivile saker. Betegnelsen tingrett ble innført i 2002 og erstatter det som tidligere het byrett eller herredsrett.

Lagmannsretten er andre nivå i det norske domstolssystemet og ankedomstol for saker fra tingretten, i så vel sivile saker som straffesaker. Det er seks lagmannsretter i Norge.

Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har hele landet som sin rettskrets. Høyesteretts hovedoppgave er gjennom sine avgjørelser å bidra til rettsavklaring og rettsutvikling innenfor de rammene som følger av Grunnloven og lov.