ANNONSE

Fra Twitter til Facebook

Politilogg.no er en redaksjonell tjeneste som systematiserer og videreformidler offentlig informasjon fra Politiet, slik at presse og publikum kan få lett tilgjengelige oppdateringer.

Politidistriktene rapporterer løpende i form av Twitter-meldinger. Meldingene er i hovedsak er myntet på pressen. Siden de færreste bruker Twitter videreformidler Politilogg.no disse Twitter-meldingene, enkeltvis og automatisert, via Facebook.

På Twitter kan meldinger nøstes sammen på en måte som er ikke mulig å videreføre til Facebook. De enkeltvise meldingene kan således synes kryptiske, spesielt siden det kan være en liten forsinkelse som stokker om på historikken. For å se sammenhengen er det bare å gå til Twitter-siden meldingen er formidlet fra. Link til Twitter-kilden står under alle meldinger som publiseres på Politilogg.no

···········································

Politilogg.no er en uavhengig, redaksjonell tjeneste fra Kosmos medier. Politilogg.no ikke er tilknyttet Politiet eller noe annet embetsverk.