ANNONSE

Kontakt

Nettstedet Politilogg.no og korresponderende sider på Facebook, Twitter og Google+ er uavhengig, redaksjonell videreformidling av politiets offentlige logger. Politilogg.no er ikke tilknyttet embetsverket.

Det har derfor ingen hensikt å kontakte Politilogg.no vedrørende politiets arbeid eller annet. Henvendelser blir verken lest eller besvart. Dette gjelder for Politilogg.no i alle kanaler.

Er det ønske om å komme i kontakt med politiet, skal man ringe direktenummer 02800 eller nødnummer 112.