ANNONSE

Om Politilogg.no på Facebook

Politilogg.no er en automatisert, redaksjonell og kommersiell videreformidlingstjeneste uten tilknytning til politiet eller andre embetsverk.

De fleste av landets politidistrikter har gått fra å publisere politilogger på politiets eget nettsted politi.no til å bruke Twitter. Én av mange ulemper med å bruke Twitter er at meldingene begrenses til et lite antall tegn per melding. Derfor blir ofte meldinger delt opp, skyflet og kan virke usammenhengende.

Politiet legger ikke selv disse Twitter-meldingene ut på Facebook. Det gjør derimot tjenesten Politilogg.no. For å forsvare kostnaden til utvikling og kontinuerlig drift må det inntekter til. Per dags dato er det annonser på nettstedet Politilogg.no som utgjør inntektsgrunnlaget. Dermed må ofte meldingene forkortes ytterligere for å drive trafikk til nettstedet. Å presentere meldingene i sin helhet på Facebook vil ikke generere noen form for inntekter, og da vil ikke tjenesten være bærekraftig.

Siden Politilogg.no ikke er tilknyttet politiet har det ingen hensikt å gjøre henvendelser tiltenkt politiet via Politilogg.nos videreformidlingssider på Facebook. Meldingene blir ikke lest eller besvart verken av politi eller av Politilogg.no.

For å kontakte politiet bør man ringe tlf. 02800 eller tlf. 112 ved nød.